Realizace vodovodních přípojek včetně odpadních vod a dešťových svodů kolem domu s technologií vsaku na pozemku domu či stavební a zednické práce a tlakové kanalizace.

Montáž tlakové kanalizace s přečerpávací jímkou do veřejného řádu v místech nemožnosti přírodního odtoku v samospádu

Vodovodní přípojka od 1000kč/1m

Kanalizační přípojka ve spádu od 1500kč/1m

Dešťová kanalizace od 1200kč/1m

Jádrové vrtání od 3500kč

Jedná se převážně o výstavbu inženýrských sítí  kanalizace a vodovodní přípojky , elektro přípojky  a dešťová kanalizace  včetně retenční nádrže. Ostatní dle dohody  včetně stavebních a zednických prácí.

Dešťová kanalizace  kolem domu s využitím dešťové vody pro zavlažování zahrady,či  jiné nakládání s deštovou vodou,  aby byla  splněna novela zákona  o nakládání s  dešťovou vodou na stavebním  pozemku.

Možnost technologie bezvýkopové práce provedenou pod vozovkou. Je-li třeba táhnout vodovodní přípojku ,nebo  vodiče elektropřípojky  pod vozovkou bez narušení  asfaltového krytu  vozovky, bez narušení povrchu vozovky. Případně I v jiných místech v průměru od 63mm do 130mm.

-Možnost hákového kontejneru pro převoz materiálu či likvidace zeminy+suti.

 

 

 

 

 

Sdružení společností:

Stavební a zednické práce

Ičo: 09589759

739065359,

tothr@seznam.cz

 

Telefonika s.r.o 

Ičo: 61680851 

+420602219784

jaroslavtoth@seznam.cz

 

 

 

Vodovodní a kanalizační služby

Více informací a ukázek fotek v sekci galerie či hrubém ceníku služeb.

Realizace v okrese Rakovník se vzdáleností do 50km. Ostatní lokace dle domluvy a vytíženosti.