Voda a kanalizace

Seznam možných realizací s hrubými cenami. Ceny se lyší dle návaznosti projektu. Cenu určuje převážně druh zeminy, užití technologie a hloubka výkopu. Případné úpravy terénu na přání zadavatele dle domluvy.

Seznam služeb

Zavedení odpadu do veřejné kanalizace,či jímky dle projektu. Cenová kalkulace předem.

Cena od 1500kč/1m v DN 160mm.

Přípojka do veřejné kanalizace

Textové pole: Vedení úžitkové vody z hlavního řádu v trase dle projektu či podvrtové služby.
Cena od 1000kč/1m
Textové pole: Přípojka do vodovodního řádu,podvrty

Dešťové svody kolem domu se vsakovacím systémem od 1200kč/1m

Dešťový svod kolem domu se vsakovači

Textové pole: Spojené práce se zednickými a stavebními pracemi. Odvoz/dovoz materiálu do 1m3.

Stavební a zednické práce