Voda a kanalizace

Nadpis

Připojení vody z hlavního řádu užitkové vody v trase dle projektu. Třeba nejprve vytyčení inženýrských sítí v trase výkopu. Cena za metr obsahuje výkopové a hutnící práce s natažením hadice. Přesná cenová kalkulace určena dle druhu zeminy. .

Cena od  1000kč/1m

Podvrty o průměru 63mm– 1200kč/1m

Podvrty o průměru 130mm– 1500kč/1m

 

Cena za metr obsahuje hadici,výkopové a hutnící práce.

Revizní šachta,případné jiné práce či dovoz/odvoz materiálu doceněn zvlášť. Cenová kalkulace předem dle projektu.

· Tažená přípojka vody od 1200kč/1m

· Usazení revizní šachty pro vodoměr od 1000kč

· Navrtávka  a montáž vodoměru dle ceníku vodářských substancí danného kraje

Voda a podvrtové služby