Voda a kanalizace

Dešťové svody kolem domu s vývody k okapovému systému a následným tažením do místa vývodu. Možnosti odvodnění buď formou dešťové jímky betonové či plastové. Následně možnost zužitkování dešťové vody formou čerpadla pro zavlažování zahrady. Přebytek dešťové vody bývá sveden do vsakovacích bloků,které následně rozpouštějí vodu v zemi na místě pozemku. Bývají vyznačeny v projektu.

Cena za metr dešťové kanalizace od 1200kč/1metr

Cena obsahuje výkopové práce spolu s potrubím KG 125.

· Dešťové svody a jeho následné vyspádování pro odtok od 1200kč/1metr

· Montáž vsakovacích bloků dle hloubky max 2,4metru vsaku.  Hloubka určena buď geodetem či možnost vlastní zkoušky odvodnění.

· Montáž vsakovacích bloků od 6000kč/metr včetně vsakovacího bloku a geotextilie

· Štěrkové lože pro vsaky účtovány zvlášť dle potřebného množství a počtu vsakovacích tunelů.

·  

Dešťový systém