Voda a kanalizace

Zabýváme se také montáží tlakové kanalizace v místech,kde není možný přírodní odtok v samospádu od domu a je v kopci. Staré vedení kanalizace od domu přerušíme a svedeme do nově usazené jímky,která díky čerpadlu s noži přečerpá veškerý odpad a splašky do kanalizace. Z jímky poté napojíme odtok do veřejné kanalizace. Buď do tlakové,či normálního řádu. Buď je v hlavním řádu připraven nátok,či jej nově navrtáme (beton,plast,litina….) Odtok lze udělat buď formou podvrtu,aby nebyla narušena struktura povrchu či v místech,kde vede silnice.  Nátok a přepojení v KG 160mm bagrem,či v místech nemožnosti techniky ručního výkopu.

V případě otevření vozovky jej dokážeme vrátit i do původního stavu včetně asfaltování.

 

Cena tlakové kanaliazce je individuální dle osob užívaných v domácnosti a velikosti jímky s výkonem čerpadla podle stoupání a délky trasy. Nacenění je předem buď dle projektu či po obhlédnutí místa.

Hrubá kalkulace se pohybuje v ceně od 1500kč/1m v klasické zemině 1-2třídy (jíl,hlína). Ve skále je cena individuální,jestli se jedná o opuku či tvrdší skalnaté ložisko,ale i v něm je možné provést výkop se sbíjecím kladivem.

Ostatní úkony,jako je navrtávka,popřípadě usazení+montáž jímky a další věci naceněny zvlášť dle místa a hloubky. Cenová kalkulace je možná předem,pokud je vypracovaný projekt. Dodej možný včetně materiálu i s přečerpávací jímkou,či aktuálně usazenou a přepojením stávajícího odpadu z domu.

Sdružení společností:

Stavební a zednické práce

Ičo: 09589759

739065359,

tothr@seznam.cz

 

Telefonika s.r.o 

Ičo: 61680851 

+420602219784

jaroslavtoth@seznam.cz

 

 

 

Tlaková kanalizace s přečerpávací jímkou