Voda a kanalizace

Textové pole: Bezvýkopová technologie formou podvrtu

Podvrt o průměru 130mm Krtek je vpuštěn z jednoho bodu do druhého a pneuamticky roztlačuje hlínu. Poté je možno prostrčit hadici pro vodu,či kabel v průměru možností podvrtu buď do 63mm či 130mm.

Textové pole: Video ukázka zde