Voda a kanalizace

Textové pole: Odpadní kanalizace
Šachta DN 400 vedené v potrubí KG 160mm.