Voda a kanalizace

Textové pole: Dešťový systém

Dešťové svody kolem domu v KG 125mm svedené do betonové nádrže s přepadem pro vsakovací systém na pozemku